hci.se - teknik och lärande

Domänen hci.se tillhör Teknik- och lärandelabbet (TELL) på Managementhögskolan vid Blekinge tekniska högskola (BTH).

Labbets historia sträcker sig ca 15 år bakåt i tiden. Till 1995 då kursen Datorer och lärande på utbildningsprogrammet Människor datateknik arbetsliv (MDA) gavs för första gången. Labbet fick sin nuvarande form 2004 och kan ses som en förlängning på kursen i datorer och lärande.

Några viktiga utgångspunkter för arbetet på TELL på är:

Domänen hci.se är sammanhållande för flera underdomäner, bland annat dessa:

moodle.hci.se
Labbets första Moodleinstallation använd som lärplattform (LMS) i ett flertal BTH-kurser och samarbetsprojekt på distans såväl som campus under perioden 2005-200?. Moodle.hci.se används inte längre för nya kurser.
lms.hci.se
Labbets nuvarande Moodleplattform, som används i kurser där BTH:s officiella LMS (It's learning) är alltför otillräckligt. Det gäller fr.a. kurser som bygger på att studenter och lärare ska samarbeta.
film.hci.se
En sajt med strömmande videofilmer med olika inriktningar, t.ex. föreläsningar och samtal med forskare och praktiker.
csclwiki.hci.se och egovwiki.hci.se
Exempel på två kurswikis som använts i kursen kollaborativt lärande med datorstöd resp. elektroniska tjänster.
sakerhet.hci.se
En studentblogg. Just den här används inom kursen organisatorisk säkerhetsteknik: arbetsvetenskapliga perspektiv och är ett exempel på när studenter och lärare bloggar tillsammans.


Kontaktperson: Björn Stille, Managementhögskolan, BTH.

E-post: bjorn.stille snabel-a bth.se

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!